Leestijd: minder dan 2 minuten

Over Smart Guard™

Installatie op uw kliniek: minder dan 1 uur

Minimale vrijgekomen dierenartsen uren: ± 60 uur per maand

Introductie

De veterinaire wereld staat op dit moment voor grote uitdagingen, met name op het gebied van het aantrekken en vasthouden van (hoogwaardig) gekwalificeerd personeel. Gevolg: werkdruk per dierenarts wordt steeds hoger, het aanbod van gekwalificeerde dierenartsen blijft (aanhoudend) dalen, maar de vraag naar kwalitatieve diergeneeskunde stijgt. Deze combinatie geeft dat er serieus gekeken moet worden naar duurzame oplossingen die zowel de klantbediening en klantervaring waarborgt en verbetert alsmede de druk op de dierenartsen en dierenklinieken blijvend verlaagt. Een echte hervorming in de werkwijze in de veterinaire sector is dus niet meer een taboe, het is onontkoombaar.

Product

Smart Guard Veterinaire Software onderscheid zich door in te spelen op deze uitdagingen door het aanbieden van een op Artificial Intelligence gebaseerd software pakket, die het werk binnen de eerste lijn overneemt van de dierenarts.

Het softwarepakket van Smart Guard zorgt ervoor dat de consult afnames niet meer door de dierenarts uitgevoerd hoeft te worden. Men kan andere veterinaire professionals inzetten om de consult afname af te handelen en te voorzien van alle medische relevante informatie en waar extra ondersteuning gewenst is, tevens te voorzien van diverse mediatypes, zoals foto’s en video’s. Alle relevante vragen EN antwoorden zijn voorgeprogrammeerd en kan men, zonder uitgebreide medische kennis, op intuïtieve wijze direct aflopen en invullen.

Ook heeft Smart Guard een Health Sensor ontwikkeld die verschillende vitale functies meet bij de patiënt, zoals hartritme, ademhaling frequentie, lichaam temperatuur en saturatie van het bloed.

Een consult afname middels Smart Guard Veterinaire Software en Smart Guard Health Sensor resulteert in een compleet overzicht van alle bevindingen en medische informatie, inclusief een mini ECG, die men wenst en vervolgens gaat de software voor u aan het werk:

 De A.I. database van Smart Guard koppelt namelijk automatisch een volledig medisch advies aan de uitslag van de consult afname. De database baseert haar advies op alle data input die door alle gebruikers wordt ingevoerd of heeft ingevoerd en zal dus automatisch meegroeien met de laatste medische ontwikkelingen en kennis. Het medische advies komt dus ten alle tijden voort uit de complete verzamelde actuele kennis, uit “real time” cases, die door alle medische professionals dagelijks wordt ingevoerd in Smart Guard en weerlegt dit elke keer weer, tegen het volledige overzicht dat uit de consult afname komt!

De inhoud van dit medische advies bestaat uit:

Een waarschijnlijkheidsdiagnose berekening

Een mogelijk behandelplan

En of (diagnostische) vervolgstappen

Dit resultaat wordt door de dierenarts ontvangen op zijn of haar tablet en kan voorzien worden van extra opmerkingen, aanvullingen of wijzigingen. De tijd die een dierenarts middels het Smart Guard systeem spendeert aan een eerste lijn consult, wordt hierdoor gereduceerd tot 1 á 2 minuten i.p.v. 10 á 15 min.

Middels deze werkwijze kan een dierenarts minimaal 3 consult kamers bedienen en levert een significante tijdsbesparing op aan ingeroosterde dierenarts uren.

Een dierenkliniek waar men gemiddeld 20 consult afnames per dag uitvoert, bespaart ± 60 uur aan ingeroosterde dierenarts uren per maand!

Bekijk onderstaande animatie

Naast de bovenstaande animatie vindt u op onze vernieuwde website ook een handige berekeningstool waarin u kunt uitrekenen hoe de besparingen eruit zien voor uw dierenkliniek.

De uitdagingen zijn op dit moment groot en een lichtpunt aan het eind van de tunnel vaak ver te zoeken, maar stelt u zich eens voor dat u zich in één keer geen zorgen meer hoeft te maken over uw rooster bezetting, uw personeel weer ruimte krijgt voor ontwikkeling, vrijgekomen uren kunt inzetten in de 2e lijn en u weer volledig kan concentreren op waar uw dierenkliniek zo goed in is: Dierenwelzijn verbeteren!

Durft u het aan?

Met vriendelijke groeten,
Johan Richard Van Dongen

Founder Smart Guard